Copyright

De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van EP plus bvba en vallen onder de Belgische wetgeving. De informatie op de website  epplus.be mag voor persoonlijke doeleinden worden afgedrukt en of gedownload zolang er geen veranderingen worden aangebracht aan de inhoud, mits de inhoud niet in enig ander werk of publicatie medium wordt gebruikt. Niets van de website mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt en/of worden verspreid.

De website is ontworpen & ontwikkeld door 1020concepts.